טפסים

החל הרישום לצהרוני חיבורים לשנת הלימודים תש”פ.

08-9169060

hiburim2012@gmail.com

חוק הצהרונים שנת תש”פ טרם אושר . במידה ויחול שינוי בעלות הצהרון או בפרט אחר בתוכנית השינוי יחול גם על רישום זה.