קייטנות

חברת חיבורים מפעילה קייטנות קיץ הן בצהרונים אותם היא מנהלת והן קייטנות מוזמנות במוסדות ובארגונים שונים.
הקייטנות הינן קייטנות נושא, סובבות סביב ציר מרכזי. ההפעלות השונות ,החוגים והאירועים מתייחסים לציר זה.
הקייטנות מרובות תכנים והפעלות ,העשרה ובעיקר המון כייף וחוויות לילדים.

קייטנות חיבורים הינן באישור משרד החינוך ורישיון הרשות המקומית.