רישום לקייטנות

 

חיבורים הפעילה בקיץ 2019 קייטנות וכן פעילות של “בי”ס של החופש הגדול”

 

להת’ בקייטנות קיץ 2020 !